آگهي تجدید مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغال­سنگ كرمان.

موضوع مناقصه:  خرید 15 دستگاه مارپیچ مخصوص فرآوری زغال­سنگ، مورد نیاز کارخانه زغالشوئی زرند.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 96/09/29

محل دريافت اسناد: بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان.

تضمين شركت در مناقصه: مبلغ 250.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكتها: مورخه 96/10/9

تاريخ گشايش پاكتها: مرحله اول 96/10/10 و مرحله دوم مورخه 96/10/13

مبلغ خريد هر یک از اسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس: 03432117726.
آگهي
تجدید مناقصه عمومي


مناقصه گزار: شركت معادن زغال­سنگ كرمان.

موضوع مناقصه: انجام عملیات معدنی(استخراج،آماده سازی و پیشروی)لایه d2 تونل دو معدن هجدک.  

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 96/09/14

محل دريافت اسناد: بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان.

تضمين شركت در مناقصه: مبلغ 890.000.000 ریال ..

تاريخ تحويل پاكتها: مورخه 96/09/25

تاريخ گشايش پاكتها: مرحله اول مورخه 96/09/26 و مرحله دوم مورخه 96/09/27 .

مبلغ خريد هر یک از اسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

 

تلفن تماس: 03432117726.