تشکیل کمیته پیشنهادات و انتقادات در شرکت زغال سنگ کرمان

 نویسنده: کارشناس اطلاع رسانی تاریخ:1394/07/15
تشکیل کمیته  پیشنهادات و انتقادات در شرکت زغال سنگ کرمان

  به گزارش روابط عمومي شرکت  بنا به دستور سرپرست محترم شرکت زغال سنگ کرمان مقرر گردید ظرف مدت یک هفته آیین نامه اجرایی تشکیل کمیته پیشنهادات و انتقادات در شرکت زغال سنگ کرمان به صورت فرآگیر در سطح معادن وکارخانه های تابعه تهیه و اجرایی خواهد گردید.

   لازم به ذکر است  يكي از نظام هاي مديريتي پويا كه نقش مهمي در توسعه منابع انساني و در نتيجه در فرآيند توسعه كلي هر شرکتی را  دارد نظام مديريت مشاركتي است. نظام مديريت مشاركتي، نظام همكاري فكري و عملي كاركنان يك سازمان با سطوح مختلف مديريتي آن سازمان است. در اين نظام كليه افراد سازمان درباره روش­هاي حل مسائل و ارتقاي بهره­وري سازمان، فعالانه انديشيده، حاصل آن را در قالب طرح­ها و پيشنهادها به سازمان ارايه مي­كنند.

     لذا با ایجاد نظام پیشنهادات  در شرکت زغال سنگ براي خلاقيت­هاي كليه اعضاي شرکت ارزش شايسته قايل شده و در تصميم­گيري­ها از آنها استفاده مي­شود. وجود و جريان اين نظام نتايج و پيامدهاي مثبت و مطلوب متعددي از جمله افزايش سطح انگيزش، رضايت، بهداشت رواني و خلاقيت و نوآوري كاركنان و نهایتا دستیابی به تولید بهینه و سودآوری مطلوب شرکت را در پی خواهد داشت.


مرجع:روابط عمومی شرکت
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*