دیدار سرپرست شرکت معادن زغالسنگ کرمان با آیت الله جعفری امام جمعه کرمان

 نویسنده: کارشناس سمعی و بصری و اطلاع رسانی تاریخ:1394/09/23
دیدار سرپرست شرکت معادن زغالسنگ کرمان با آیت الله جعفری امام جمعه کرمان