مهندس اکبر نوروزی به سمت ” مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد ” منصوب شد.

 نویسنده: کارشناس سمعی و بصری و اطلاع رسانی تاریخ:1394/10/26
مهندس اکبر نوروزی به سمت ” مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد ” منصوب شد.

  به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد ، مهندس اکبر نوروزی  با حکم دکتر علی ربیعی وزیر تعاون،کارو رفاه اجتماعی به سمت ” مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد ”  منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است : نظر به مراتب تعهد ، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به سمت “مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد” منصوب می شوید.

امید می رود با مدیریت صحیح منابع و سرمایه های صندوق و بهره گیری از نیروهای ارزشی و توانمند آن مجموعه و ضمن هماهنگی با سایر اعضاء محترم هیأت مدیره ، در نیل به اهداف کوشا و موفق باشید.


مرجع:روابط عمومی
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*