ديدار مدير عامل شركت معادن زغالسنگ با معاون حقوقي رياست جمهوري

 نویسنده: روابط عمومی تاریخ:1395/08/26
ديدار مدير عامل شركت معادن زغالسنگ با معاون حقوقي رياست جمهوري

مهندس فلاح مدير عامل شركت معادن زغالسنگ با حجت الأسلام انصاري ديدار و گفت و گو كرد. به گزارش روابط عمومي شركت زغالسنگ، در اين جلسه كه پيرامون واگذاري اراضي زرند و بروز برخي از مشكلات به وجود آمده در اين خصوص انجام گرفت؛ مهندس فلاح مدير عامل شركت معادن زغالسنگ ضمن ارائه گزارش كاملي از آخرين وضعيت شركت معادن زغالسنگ در ارتباط با مشكلات به وجود آمده براي تعدادي از كاركنان بازنشسته شركت در خصوص اراضي واگذار شده زرند در سنوات گذشته موسوم به باغ سيبي توضيحاتي ارائه و درجهت حل مشكل كاركنان بازنشسته از معاونت محترم حقوقي رياست جمهوري درخواست كمك و مساعدت نمود. در ادامه، حجت الأسلام انصاري معاونت محترم حقوقي رياست جمهوري با توجه به مشكلات شركت زغالسنگ دستورات لازم را جهت راه حل قانوني به دكتر عباسي صادر فرمود.
لازم به ذكر است كه در اين خصوص جلسه اي با حضور مهندس فلاح و دكتر عباسي برگزار شد.


مرجع:روابط عمومی
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*