گزارش توليد آبان ماه 1395 شركت زغالسنگ كرمان و مقايسه آن با مهرماه 1395

 نویسنده: روابط عمومي تاریخ:1395/09/09
گزارش توليد آبان ماه 1395 شركت زغالسنگ كرمان و مقايسه آن با مهرماه 1395

مرجع:روابط عمومي
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*