ديدار مهندس فلاح مديرعامل شركت معادن زغالسنگ با معاون سياسي اجتماعي فرمانداري زرند

 نویسنده: روابط عمومي تاریخ:1395/09/29
ديدار مهندس فلاح مديرعامل شركت معادن زغالسنگ با معاون سياسي اجتماعي فرمانداري زرندنشست مهندس فلاح مديرعامل شركت معادن زغالسنگ با معاون سياسي اجتماعي فرمانداري زرند با حضور سيد مهدي قويدل دادستان شهرستان زرند و عباس نورالديني رياست اداره شهرسازي زرند پيرامون مسائل و مشكلات اراضي موسوم به باغ سيبي انجام گرفت. لازم به ذكر است در اين نشست  معاونت بهره برداري و رياست حراست شركت زغالسنگ و رياست حراست فرمانداري زرند نيز حضور داشتند.

مرجع:روابط عمومي
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*