واریز حقوق کارکنان شرکت زغالسنگ

 نویسنده: روابط عمومی تاریخ:1395/10/09
واریز حقوق کارکنان شرکت زغالسنگ
حقوق کارکنان شرکت زغالسنگ دوشنبه 13 دی ماه پرداخت خواهد شد

مرجع:روابط عمومی
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*