کانال اطلاع رسانی شرکت در تلگرام

 نویسنده: روابط عمومی تاریخ:1395/10/13
کانال اطلاع رسانی شرکت در تلگرام
کانال اطلاع رسانی شرکت به آدرس kermancoal@  در تلگرام قابل دسترسی است. جهت دنبال کردن رویدادهای شرکت می توانید به این کانال بپیوندید.


مرجع:روابط عمومی
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*