نشست مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت

 نویسنده: روابط عمومی تاریخ:1395/11/10
نشست مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت
مهندس فلاح مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان با مهندس حسینی نژاد رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت دیدار و گفت و گو کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت معادن زغالسنگ، مهندس حسینی نژاد رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت ضمن تاکید بر روند مطلوب کارهای انجام شده در شرکت معادن زغالسنگ راهکارهای لازم در زمینه سرعت بخشیدن در روند مجوزهای مورد درخواست شرکت زغالسنگ را ارائه نمود . مهندس فلاح مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان در ادامه ضمن ارائه گزارش آخرین وضعیت تولید و اقدامات رو به جلو در زمینه تولید خاطر نشان کرد: با مساعدت سازمان صنعت،معدن و تجارت کسب مجوزهای لازم  در زمینه محدوده های اکتشافی شرکت زغالسنگ می تواند در سال 1396 به سود دهی برسد. مهندس مقدم مدیر طرح و برنامه و نظارت شرکت زغالسنگ در پایان افزود: یکی از راه های توسعه کیفی و کمی برای شرکت زغالسنگ در آینده افزوده شدن معادن جدید است که لازمه همکاری و مساعدت بیشتری از سوی سازمان صنعت ، معدن و تجارت است

مرجع:روابط عمومی
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*