میلاد امام علی (ع) آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف والاترین الگوی شهامت و دیانت بر عاشقان مبارك

 نویسنده: روابط عمومي تاریخ:1396/01/22
میلاد امام علی (ع) آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف والاترین الگوی شهامت و دیانت  بر عاشقان مبارك

میلاد امام علی (ع) آغازگر اشاعه عدالت  و مردانگی و معرف والاترین الگوی شهامت و دیانت  بر عاشقان مبارك

سرچشمه ی عشق با علی آمده است

 

گل کرده بهشت تا علی آمده است

شد کعبه حرمخانه میلاد علی(ع)

کز کعبه صدای یا علی آمده است


مرجع:روابط عمومي
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*