عيد مبعث پيامبر اعظم محمد مصطفي (ص) بر همه مسلمين جهان مبارك باد.

 نویسنده: روابط عومي تاریخ:1396/02/04
عيد مبعث پيامبر اعظم محمد مصطفي (ص) بر همه مسلمين جهان مبارك باد.

ماه فرو ماند از جمال محمّد 

سرو نباشد به اعتدال محمّد 

قدر فلک را کمال و منزلتی نیست 

در نظر قدر با کمال محمّد 

بعثت پیامبر بر شما مبارک باد 


مرجع:روابط عمومي
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*