ميلاد سه نور ولايت امام حسين (ع) و ابوالفضل العباس و امام سجاد (ع) بر همگان مبارك باد.

 نویسنده: روابط عومي تاریخ:1396/02/10
ميلاد سه نور ولايت امام حسين (ع) و ابوالفضل العباس و امام سجاد (ع) بر همگان مبارك باد.

شعبان شد و پیک عشق از راه آمد

عطر نفس بقیه الله آمد

با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسین

یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد


مرجع:روابط عمومي
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*