ضایعه درگذشت معدن کاران آزاد شهر استان گلستان بر همگان تسلیت باد

 نویسنده: روابط عمومی تاریخ:1396/02/14
ضایعه درگذشت معدن کاران آزاد شهر استان گلستان بر همگان تسلیت باد

ضایعه درگذشت معدن کاران آزاد شهر استان گلستان بر همگان تسلیت باد

مرجع:روابط عمومی
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*