عیادت مدیرعامل شرکت زغالسنگ از کارگر کارخانه زغالشوئی

 نویسنده: روابط عمومی تاریخ:1396/02/30
عیادت مدیرعامل شرکت زغالسنگ از کارگر کارخانه زغالشوئی
 مدیرعامل شرکت زغالسنگ از مجتبی قوام آبادی کارگر آسیب دیده کارخانه زغالشوئی عیادت کرد.
مرجع:روابط عمومی
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*