حضور کارکنان شرکت زغالسنگ در راهپیمایی روز قدس

 نویسنده: روابط عمومی تاریخ:1396/04/03
حضور کارکنان شرکت زغالسنگ در راهپیمایی روز قدس
کارکنان شرکت معادن زغالسنگ در راهپیمایی روز قدس حضور یافتند.

مرجع:روابط عمومی
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*