نشست معاون بهره برداری با کارشناسان اوکراینی

 نویسنده: روابط عمومی تاریخ:1396/05/01
نشست معاون بهره برداری با کارشناسان اوکراینی

نشست معاون بهره برداری شرکت معادن زغالسنگ و مدیران معادن با کارشناسان اوکراینی در معدن پابدانا برگزار شد. در این جلسه راههای همکاری و آشنایی با ظرفیتهای موجود مورد بررسی قرار گرفت

مرجع:روابط عمومی
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*