توجه به كيفيت در توليد ضرورتي اجتناب ناپذير است

 نویسنده: روابط عمومي تاریخ:1396/05/03
توجه به كيفيت در توليد ضرورتي اجتناب ناپذير است

جلسه توليد تيرماه در معدن هجدك برگزار شد. مهندس فلاح با تاكيد بر اهميت كيفيت زغالسنگ، توجه به افزايش روند توليد در كنار شاخص هاي مهم كيفيت را امري ضروري دانست كه با افزايش دقت و حساسيت بهبود مي يابد.مهندس فلاح مدير عامل شركت زغالسنگ با اشاره به روند اميدواركننده توليد اظهار داشت: بر اساس آمار 6 درصد از برنامه پيش بيني شده براي توليد عقب تر هستيم و چنانچه بتوانيم با تلاش و همت مضاعف اين 6 درصد را جبران نمائيم جلوي بسياري از مشكلات گرفته مي شود و مي توانيم زيان را پشت سر بگذاريم. مهندس فلاح تصريح كرد: پس از پنجاه سال كه شركت به صورت دولتي اداره مي شده اكنون و در شرايط فعلي با تلاش يكايك كاركنان توانسته روي پاي خود بايستد و رسيدن به وضعيت سوددهي امري است كه با دستان پرتوان كارگران  و تك تك افراد مجموعه عملي مي شود. مهندس فلاح با تاكيد بر اهميت كيفيت زغالسنگ، توجه به افزايش روند توليد در كنار شاخص هاي مهم كيفيت را امري ضروري دانست كه با افزايش دقت و حساسيت بهبود مي يابد. وي با اشاره به مبلغ جرايم زغالسنگ توجه به كيفيت را امري ضروري دانست و افزود: در توليد چنانچه دقت و حساسيت را افزايش دهيم مي توانيم خاكستر و رطوبت را به ميزان مجاز برسانيم و مي توان گفت كه اين عامل تا 75% در دستان شماست. مدير عامل شركت زغالسنگ خاطر نشان كرد: نمايندگان مجلس به ويژه دكتر پور ابراهيمي ودكتر اميري پيگيري هاي بسياري در زمينه يارانه زغال انجام داده اند كه چنانچه در سال جاري اين اتفاق به منصه ظهور رسد سال خوبي براي شركت زغالسنگ خواهد بود. مهندس فلاح با اشاره به راه اندازي دو معدن هجدك و اسدآباد، همكاري ساير معادن با اين دو معدن را امري ضروري دانست و افزود: همه معادن بايد در بهتر شدن و بهبود شرايط يكديگر تلاش كنند و همه بايد مانند يك خانواده همواره به كمك يكديگر بشتابند و خود را جدا از يكديگر ندانند و براي حل شدن مشكلات در كل مجموعه همت نمايند. مرجع:روابط عمومي
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*