امنيت شغلي معدن پابدانا در گرو اجراي افق 2400

 نویسنده: روابط عمومي تاریخ:1396/05/02
امنيت شغلي معدن پابدانا در گرو اجراي افق 2400
به گزارش روابط عمومي شركت زغالسنگ،مهندس فلاح مدير عامل شركت زغالسنگ در ديدار با جمعي از كارگران معدن پابدانا ، آينده شركت زغالسنگ را روشن توصيف كرد  و اظهار داشت: در معادن تلاش هاي بسياري جهت صرفه جوئي انجام شده كه قابل تقدير است  به ويژه سال 95 عليرغم تمام مشكلات با كوشش تمامي كاركنان زيان كاهش داشت. مدير عامل شركت زغالسنگ يكي از موارد مهم در معدن پابدانا را پيشبرد طرح افق 2400 دانست و افزود : تضمين امنيت شغلي كارگران دغدغه اي است كه با موفقيت در اجراي اين طرح رفع مي شود چرا كه اين معدن ذخيره چنداني ندارد و اجرا و پيشرفت طرح براي حفظ اشتغال در اين معدن  بسيار حياتي است . مهندس فلاح با اشاره پتانسيل شركت زغالسنگ در پشت سرنهادن زيان تصريح كرد: عبور از وضعيت فعلي مرهون تلاش براي افزايش توليد و همكاري در پيشبرد برنامه پيش بيني شده توليد است كه همه افراد در آن نقش دارند.  وي افزود : كارگران بايد به دور از شايعات تنها در زمينه برآوردن اهداف شركت گام بردارند و به اين نكته توجه نمايند كه شرايط كلي كشور روي تمام موارد از جمله شرايط زغال تاثير گذار بوده واگر در پرداخت ها با تاخير مواجه مي شويم ناشي از وضعيت كلي اقتصاد كشور است و همه بايد به اين امر واقف باشند كه ممكن است پرداخت با تاخير صورت گيرد اما بالاخره انجام مي شود و ما تا پرداخت لحظه اي از تلاش دست بر نمي داريم و از كارگران نيز همين انتظار مي رود كه دست از توليد بر ندارند چرا كه اگر بخاطر تاخير در حقوق يك روز هم بيكار بمانند اين روند حقوق ماه بعد را نيز به تعويق مي اندازد.

 


مرجع:روابط عمومي
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*