بازدید مدیر عامل شرکت معادن زغالسنگ از معدن اسدآباد

 نویسنده: روابط عمومی تاریخ:1396/05/09
بازدید مدیر عامل شرکت معادن زغالسنگ از معدن اسدآباد
 مدیر عامل شرکت معادن زغالسنگ از معدن اسدآباد بازدید کرد. مهندس فلاح مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ به همراه معاون بهره برداری و مدیر حراست شرکت زغالسنگ از معدن اسدآباد شهرستان راور بازدید کرد.

مرجع:روابط عمومی
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*