تجليل از جانبازان معدن هجدك

 نویسنده: روابط عمومي تاریخ:1396/06/27
تجليل از جانبازان معدن هجدك
از جانبازان و ايثارگران معدن هجدك تجليل به عمل امد.

مرجع:روابط عمومي
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*