فرارسيدن ماه عزاداري سرور و سالار شهيدان امام حسين«ع» بر همگان تسليت باد

 نویسنده: روابط عمومي تاریخ:1396/07/01
فرارسيدن ماه عزاداري سرور و سالار شهيدان امام حسين«ع» بر همگان تسليت باد
فرارسيدن ماه عزاداري سرور و سالار شهيدان امام حسين«ع» بر همگان تسليت باد

مرجع:روابط عمومي
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*