طبقه بندي مشاغل گامي در جهت عدالت

 نویسنده: روابط عمومي تاریخ:1396/07/02
طبقه بندي مشاغل گامي در جهت عدالت
جلسه اي پيرامون طرح طبقه بندي مشاغل با حضور مهندس فلاح مدير عامل شركت زغالسنگ و آقاي اسماعيلي مدير كل تعاون كار و رفاه اجتماعي در كارخانه زغالشوئي با شوراي كارگري برگزار شد . مهندس فلاح بناي طرح طبقه بندي مشاغل را اجراي عدالت خواند و تصريح كرد: اين طرح به منظور جلوگيري از تبعيض و توجه ويژه به كارگران استخراج است و به امنيت شغلي كارگران كمك مي كند . مدير عامل شركت زغالسنگ افزود : همه بايد جهت حفظ شركت گام بردارند و اين نكته را در نظر داشته باشند تا شركتي وجود نداشته باشد هيچكدام از افراد مجموعه نخواهند بود . مهندس فلاح خاطر نشان كرد : افزايش مزايا كارگري ارزوي ماست اما در شرايط كنوني مشكلاتي گريبانگير شركت است كه اين امكان را از ما گرفته است . مهندس فلاح دوري ازحواشي را امري ضروري خواند و اذعان داشت: تنها چيزي كه به كمك شركت مي آيد توليد و دسترنج شما كارگران است و تخريب و پرداختن به حاشيه شركت را از هدف اصلي و توليد باز مي دارد. آقاي اسماعيلي مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي صيانت از نيروي كار را وظيفه اصلي اين سازمان دانست و تاكيد كرد : طرح طبقه بندي مشاغل گامي در جهت منافع نيروي كار است كه توسط كارشناسان تهيه گرديده و پس از تائيد وزارتخانه اجرا مي شود و در اين طرح هيچكس متضرر نمي گردد. 

مرجع:روابط عمومي
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*