شهادت بزرگ مردمناجات،سید سجده کننده آل طه،امام عابدان وعارفان،بر همه جویندگان راه سبز وصال تسليت باد

 نویسنده: روابط عمومي تاریخ:1396/07/11
شهادت بزرگ مردمناجات،سید سجده کننده آل طه،امام عابدان وعارفان،بر همه جویندگان راه سبز وصال تسليت باد

ی امام عابدان شب زنده دار، غم فراق علقمه و عاشورا، چگونه بر پیکر تب دارت نهیب می زد، آن زمان که در ابتدای اسارتت، زخم های گلگون قدم هایت را به شمارش نشستی؟

مرجع:روابط عمومي
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*