انتخابات شورای کارگری در معدن هشونی

 نویسنده: روابط عمومی تاریخ:1396/07/12
انتخابات شورای کارگری در معدن هشونی

انتخابات شورای کارگری در معدن هشونی با حضور نماینده اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزار شد

مرجع:روابط عمومی
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*