انتصاب مهندس جعفری و مهندس توحیدی در هیئت مدیره شرکت زغالسنگ

 نویسنده: روابط عمومی تاریخ:1396/07/30
انتصاب مهندس جعفری و مهندس توحیدی در هیئت مدیره شرکت زغالسنگ

مهندس جعفری و مهندس توحیدی به عنوان هیئت مدیره شرکت زغالسنگ منصوب شدند

مرجع:روابط عمومی
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*