هدف اصلي توليد است

 نویسنده: روابط عمومي تاریخ:1396/08/03
هدف اصلي توليد است

جلسه توليد مهر ماه شركت زغالسنگ در معدن هشوني برگزار شد. به گزارش روابط عمومي شركت زغالسنگ، مهندس فلاح مدير عامل شركت معادن زغالسنگ كرمان در اين جلسه اظهار داشت: بهترين افرادي كه قادر به حل مشكلات شركت مي باشند خود افراد مجموعه مي باشند. مهندس فلاح آينده شركت را اميدواركننده خواند و تصريح كرد: تنها با افزايش روند توليد مي توان زيان را پوشش داد و مسائل را حل نمود. مدير عامل شركت زغالسنگ حساسيت نسبت به توليد را امري حياتي خواند و افزود : در كنار توجه به كيفيت هيچگاه نبايد اهميت توليد فراموش شود و هدف اصلي همواره توليد است.

مهندس جعفري معاون بهره برداري شركت زغالسنگ ضمن اشاره به افزايش توليد مهر ماه نسبت به ماه گذشته در ادامه افزود : در هفت ماه نخست سال جاري نسبت به سال گذشته شاهد 10 درصد افزايش توليد بوده ايم . مهندس جعفري اذعان داشت : اگر چه مشكلات و مسائل بسيار است اما نبايد از تلاش براي توليد كاسته شود و موضوع توليد بسيار با اهميت است كه نبايد از آن غافل بمانيم.
در پايان مديران معادن به طرح مسائل و مشكلات خود پرداختند و راهكارهاي اين حوزه مورد برسي قرار گرفت.


مرجع:روابط عمومي
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*