برگزاري دوره آموزشي مديريت ريسك

 نویسنده: روابط عمومي تاریخ:1396/08/20
برگزاري دوره آموزشي مديريت ريسك
مديران HSE و بهره برداري معادن شركت زغالسنگ در دوره آموزشي مديريت ريسك سازمان ايميدرو حضور يافتند.

مرجع:روابط عمومي
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*