بازديد دكتر پور ابراهيمي از معدن هجدك و باب نيزو

 نویسنده: روابط عمومي تاریخ:1396/08/21
بازديد دكتر پور ابراهيمي از معدن هجدك و باب نيزو
دكتر پور ابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس و نماينده كرمان و راور از معدن هجدك و باب نيزو شركت زغالسنگ كرمان بازديد كرد

مرجع:روابط عمومي
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*