درگذشت جمعي از هموطنان عزيزمان را در زلزله تسليت عرض مي نماييم

 نویسنده: روابط عمومي تاریخ:1396/08/21
درگذشت جمعي از هموطنان عزيزمان را در زلزله تسليت عرض مي نماييم

درگذشت جمعي از هموطنان عزيزمان را در زلزله تسليت عرض مي نماييم و براي بازماندگان صبر و اجر مسالت داريم.

مرجع:روابط عمومي
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*