شهادت یازدهمین گل بوستان امامت و ولایت، تسلیت باد.

 نویسنده: روابط عمومي تاریخ:1396/09/06
شهادت یازدهمین گل بوستان امامت و ولایت، تسلیت باد.
دیده گریان نشود روز جزا در محشر / هر که گریان به جهان بهر عزای تو بود . . .
 شهادت یازدهمین امام شیعیان بر همگان تسليت باد

مرجع:روابط عمومي
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*