اولين همايش ملي ايمني بهداشت و محيط زيست در صنايع و معادن برگزار شد

 نویسنده: روابط عمومي تاریخ:1396/09/08
اولين همايش ملي ايمني بهداشت و محيط زيست در صنايع و معادن برگزار شد
اولين همايش ملي ايمني بهداشت و محيط زيست در صنايع و معادن در سالن همايش شركت معادن زغالسنگ كرمان  برگزار شد

مرجع:روابط عمومي
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*