بازديد مديركل اداره تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان كرمان از معدن هجدك

 نویسنده: روابط عمومي تاریخ:1396/09/18
بازديد مديركل اداره تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان كرمان از معدن هجدك
مهندس اسماعيلي مديركل اداره تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان كرمان از معدن هجدك شركت معادن زغالسنگ كرمان در پي زلزله هاي اخير بازديد كرد

مرجع:روابط عمومي
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*