گزارش توليد و فروش 9 ماهه شركت معادن زغالسنگ

 نویسنده: روابط عمومي تاریخ:1396/10/05
گزارش توليد و فروش 9 ماهه شركت معادن زغالسنگ

گزارش تولید و فروش نه ماهه سال 1396 شرکت معادن زغالسنگ کرمان

 

عنوان

آذر ماه 1396

نه ماهه سال 1396

کل تناژ زغال خام کک شو شرکت

72،004

535،038

کل تناژ زغال خام حرارتی شرکت

2،211

19،632

مجموع تولید زغال خام کک شو و حرارتی

74،215

554،670

تناژ کنسانتره کک شو تولیدی کارخانجات شرکت

34،064

286،779

تناژ فروش کنسانتره کک شو

32،527

286،774

تناژ فروش زغال حرارتی

2،705

24،349

مجموع تناژ فروش کنسانتره کک شو و حرارتی

35،232

311،123

راندمان تولید کنسانتره کک شو شرکت

51.31

54.50

موجودی زغال خام تا پایان آذرماه

12,753

12،753

موجودی کنسانتره تا پایان آذرماه

3240

3240

 

عنوان

نه ماهه سال1396

نه ماهه سال 1395

نه ماهه سال 1394

درصد تغییر 96 نسبت به 95

درصد تغییر 96 نسبت به 94

کل تناژ زغال خام کک شو

535037.6

492082.31

458058.73

%+9

%+17

تناژ زغال خام کک شو تولیدی در معادن شرکت

332796

326615.32

296950.4

%+2

%+12

تناژ زغال کک شو خریداری شده از معادن خصوصی

202241.6

165466.99

161108.33

%+22

%+26

کل تناژ زغال خام حرارتی شرکت

19631.91

17398.86

17427.11

%+13

%+13

تناژ کنسانتره کک شو تولیدی کارخانجات شرکت

286779

255492.45

247222

%+12

%+16

تناژ فروش کنسانتره کک شو

286774.09

253639.49

2503632.52

%+13

%+15

تناژ فروش کنسانتره حرارتی

24,349

20,404

-

19%+

-

تولید زغال خام در آذر ماه 1396،طی پنج سال گذشته،بیشترین تولید زغال خام ماهیانه در شرکت معادن زغالسنگ کرمان بوده و رکورد تولید ماهیانه در این مدت می باشد.


مرجع:روابط عمومي
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*