بررسی راهکارهای بهبود وضعیت تولید

 نویسنده: روابط عمومی تاریخ:1396/10/11
بررسی راهکارهای بهبود وضعیت تولید
مهندس مرتاض، سرپرست شرکت معادن زغالسنگ کرمان از کارخانه زغالشوئی بازدید کرد. در این بازدید طی جلسه ای با معاون بهره برداری، معاون فنی و مدیر حراست راهکارهای  بهبود وضعیت تولید شرکت زغالسنگ بررسی گردید.

مرجع:روابط عمومی
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*