بازدید مهندس مرتاض از معدن هشونی

 نویسنده: روابط عمومی تاریخ:1396/10/11
بازدید مهندس مرتاض از معدن هشونی
مهندس مرتاض سرپرست شرکت معادن زغالسنگ کرمان از معدن هشونی بازدید کرد. مهندس مرتاض طی جلسه ای با کارشناسان و نمایندگان کارگری خواستار افزایش روند تولید شد و در این زمینه توضیحات مناسب ارائه گردید .

مرجع:روابط عمومی
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*