رایزنی با شرکت های چینی جهت همکاری

 نویسنده: روابط عمومی تاریخ:1396/10/12
رایزنی با شرکت های چینی جهت همکاری
مذاکراتی در زمینه همکاری مشترک با شرکت های چینی انجام شد

مرجع:روابط عمومی
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*