حضور پر برکت جناب آقای دکتر روحانی و هیات همراه در کرمان

 نویسنده: روابط عمومی تاریخ:1396/11/13
حضور پر برکت جناب آقای دکتر روحانی و هیات همراه در کرمان

حضور پر برکت جناب آقای دکتر روحانی و هیات همراه در کرمان و پیگیری جناب آقای دکتر ربیعی و جناب آقای دکتر نوروزی جهت وصول مطالبات شرکت زغالسنگ کرمان از ذوب آهن اصفهان  
مرجع:روابط عمومی
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*