انتصاب جناب آقاي مهندس مرتاض به عنوان مدير عامل شركت معادن زغا لسنگ كرمان

 نویسنده: روابط عمومي تاریخ:1396/12/06
انتصاب جناب آقاي مهندس مرتاض به عنوان مدير عامل شركت معادن زغا لسنگ كرمان

مرجع:روابط عمومي
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*