تشكيل دومين جلسه H.S.E

 نویسنده: روابط عمومي تاریخ:1397/04/25
تشكيل دومين جلسه H.S.E
تشكيل دومين جلسه H.S.E  شركت معادن زغالسنگ كرمان با حضور مدير عامل و معاون بهره برداري و معاون فني و مدير روابط عمومي شركت معادن زغالسنگ كرمان به جهت رفع مشكلات ايمني و افزايش ايمني در مجموعه

مرجع:روابط عمومي
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*