هفته دوم مسابقات فوتسال به ميزباني معدن اصلي پابدانا

 نویسنده: روابط عمومي تاریخ:1397/04/25
هفته دوم مسابقات فوتسال به ميزباني معدن اصلي پابدانا

نتايج اين مسابقات در هفته دوممعدن هشوني3

معدن همكار 3

معدن آبنيل 6

ستاد كرمان 4

معدن پابدانا 6

كارخانه ذغالشويي زرند 5

معدن هجدك 4

معدن باب نيزو 1


مرجع:روابط عمومي
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*