حضور مدیر عامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان در مراسم هفتمین روز آقای حسین محسنی زاده

 نویسنده: روابط عمومی تاریخ:1397/07/01
حضور مدیر عامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان در مراسم هفتمین روز آقای حسین محسنی زاده
حضور مدیر عامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان جناب آقای مهندس مرتاض و مدیر کل کار،تعاون و رفاه اجتماعی استان جناب آقای مهندس اسماعیلی و معاونت بهره برداری شرکت جناب آقای مهندس جعفری در مراسم هفتمین روز درگذشت همکار عزیزمان جناب آقای حسین محسنی زاده واقع در بهشت زهرای روستای هروز راور و سرکشی از منزل والده آن عزیز سفر کرده 

مرجع:روابط عمومی
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*