شركت معادن زغالسنگ كرمان ميزبان مهندس عسكري

 نویسنده: روابط عمومي تاریخ:1397/08/19
شركت معادن زغالسنگ كرمان ميزبان مهندس عسكري
سه شنبه مورخ 1397/08/22 شركت معادن زغالسنگ كرمان ميزبان مهندس عسكري مدير عامل محترم صندوق بازنشستگي فولاد خواهد بود.

مرجع:روابط عمومي
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*