برگزاری جلسه جهت بررسی و رفع مشکلات معدن همکار

 نویسنده: روابط عمومی تاریخ:1397/10/12
برگزاری جلسه جهت بررسی و رفع مشکلات معدن همکار

برگزاری جلسه جهت بررسی و رفع مشکلات معدن همکار با حضور مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس مرتاض،مهندس اژدری فرماندار راور ،مهندس اسماعیلی مدیر کل کار،تعاون و رفاه اجتماعی استان،مهندس حسینی مدیر کل تامین اجتماعی استان 
مرجع:روابلط عمومی
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*