خدمات و سرویس دهی به کارگران زحمتکش عرصه تولید قطعا”به عالی ترین نحو انجام خواهد شد.

 نویسنده: روابط عمومی تاریخ:1399/04/18
خدمات و سرویس دهی به کارگران زحمتکش عرصه تولید قطعا”به عالی ترین نحو انجام خواهد شد.
خدمات و سرویس دهی به کارگران زحمتکش عرصه تولید قطعا”به عالی ترین نحو انجام خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت معادن زغالسنگ کرمان.

جلسه تولید باحضور مدیران مناطق برگزار گردید.در این جلسه مدیر عامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان دکتر نیک طبع، ضمن بیان برنامه های توسعه ای در معادن اعلام داشت :

 با قدرت و سرعت دنبال برگرداندن عزت و اقتدار به زغالسنگ کرمان هستم، ایشان کارگران را ولی نعمت شرکت دانسته و افزودند خدمت به این عزیزان ، خدمت به خدا و عبادت است .

دکتر نیک طبع مهم ترین عامل عزت و شکوفایی هرچه بالاتر شرکت را تولید بیشتر همراه با کیفیت درسایه ایمنی بالا دانست.

ایشان، شروع مذاکره در جهت گسترش بهره برداری از معادن و طرح های توسعه ای با روش‌های جدید و  پیشرفته را یکی از برنامه های دردست اقدام خود دانست .

و نشست های صمیمانه با قشر کارگران عزیز را ار اولویت‌های مدیریتی خود برشمرد.

دراین جلسه مدیران مناطق ضمن بیان درد دلهای خود خواستار توجه ویژه به تولید شدند.

دکتر نیک طبع ضمن تاکید بر حیاتی بودن تولید مناسب، حفظ شرایط ایمنی و استانداردهای بهره برداری را مهم‌ترین پارامتر در راستای افزایش روند تولید دانست


مرجع:روابط عمومی
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*