🌸بازدید و دیدار صمیمانه مدیر عامل شرکت ازمعدن همکار و کارگران عزیز آن معدن

 نویسنده: روابط عمومی تاریخ:1399/04/24
🌸بازدید و دیدار صمیمانه مدیر عامل شرکت ازمعدن همکار و کارگران عزیز آن معدن

🌸بازدید و دیدار صمیمانه مدیر عامل شرکت ازمعدن همکار و کارگران عزیز آن معدن 🌸

🔶مدیران مناطق مدیر عامل منطقه معدنی خود خواهند بود و اختیار لازم را خواهند داشت .

🔶دکتر نیک طبع مدیر عامل شرکت معادن زعالسنگ کرمان صبح امروز از معدن همکار بازدید و با کارگران معدن نشست صمیمانه بر گزار گردید.

🔶در این دیدار مدیر عامل زغالسنگ ضمن شنیدن درد دل های کارگران عزیز عنوان داشت با تمام توان حامی کارگران عزیز خواهم بود.

🔶ایشان کارگران را چشم و چراغ مجموعه دانست دکتر نیک طبع در این گفتگوی صمیمانه با اشاره به این نکته که در مقدسات دین ما بیان شده تا عرق کارگر خشک نشده باید حقوقش پرداخت گردد، یادآور شدکه کارگران باید در تولید حامی بزرگ  مدیریت و مجموعه باشند تا با کمک هم به سکوی افتخار برسیم .

🔶مدیر عامل شرکت اجرای طرح طبقه بندی و خدمات رفاهی  و معیشت کارگران را اصلی ترین برنامه خود دانست ، دکتر نیک طبع با اشاره هماهنگی لازم به مدیران مناطق عنوان داشت اقتدار والای شرکت ومدیران مناطق نیز از برنامه های سریع الوقوع مدیریت خواهد بود


مرجع:روابط عمومی
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*