جلسه مدیر عامل شرکت با مدیران روابط عمومی و امور فرهنگی ، ورزشی

 نویسنده: روابط عمومی تاریخ:1399/05/01
 جلسه مدیر عامل شرکت با مدیران روابط عمومی و امور فرهنگی ، ورزشی

📢بنده شیفته کارهای فرهنگی هستم 
📣به گزارش روابط عمومی شرکت معادن زغالسنگ کرمان :دکتر نیک طبع مدیر عامل شرکت صبح امروز در جلسه با مدیران روابط عمومی و امور فرهنگی مناطق و کارخانه زغالشویی زرند عنوان داشتند که بنده به عنوان مدیر این مجموعه عاشق کارهای فرهنگی ، اجتماعی جهت آسایش روحی و عاطفی پرسنل هستم .
🔶مدیر عامل شرکت روابط عمومی ها را قطب اصلی ارتباطات کارگری ، مدیریتی دانست و عنوان داشت روابط عمومی هر منطقه باید چشم بینای مدیر آن مجموعه باشد .
🔶دکتر نیک طبع ورزش و ایجاد روحیه نشاط در بین کارگران را عامل اصلی تولید دانست و افزود وقتی کارگری با روحیه شاد با خانواده اش روبرو شود یقینا با دلخوشی و توان صد چندان به امر تولید خواهد پرداخت .
🔶مدیر عامل شرکت اجرای برنامه های فرهنگی ویژه فرزندان کارگران را وظیفه تیم مدیریتی شرکت دانست و بیان داشت که هیات مدیره و مدیران شرکت نیز در این مسیر همراه خواهند بود .
🔶در این جلسه ائمه محترم جماعات مناطق و مدیران عزیز روابط عمومی ، ورزشی شرکت نقطه نظرات خود را در جهت ارتقای امور ؛ خدمت مدیر عامل محترم ارائه نمودند .
🔶همچنین در این جلسه مهندس ایزدیان نائب رئیس هیات مدیره وجود دکتر نیک طبع بعنوان مدیر عامل شرکت را بزرگترین فرصت برای موفقیت مجموعه زغالسنگ کرمان دانست .ایشان زندگی مطلوب ، رفاه کافی و امنیت شغلی کارگران را اصلی ترین هدف هیات مدیره شرکت دانست .
🔶نائب رئیس هیات مدیره شرکت ، معادن زغال سنگ کرمان را بزرگترین معادن زغالی کشور دانست و تفکر مدیر عامل  جدید شرکت را تفکری پیشرو همراه با توسعه دانست

مرجع:روابط عمومی
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*