اصلی راه نجات شرکت افزایش تولید میباشد

 نویسنده: روابط عمومی تاریخ:1399/05/01
اصلی راه نجات شرکت افزایش تولید میباشد
✅اصلی راه نجات شرکت افزایش تولید میباشد.
این سخن را مدیر عامل شرکت زغالسنگ  کرمان در جلسه تولید عنوان نمود که اصلی ترین راه نجات مجموعه زغالسنگ تولید، تولیدو تولید میباشد.
✅دکتر نیک طبع تولید همراه با کیفیت و ایمنی بالا را از انتظارات خود از مدیران مناطق دانست.
مدیر عامل شرکت نیروی انسانی را بزرگترین سرمایه شرکت دانست و افزود خدمت به این قشر عزیز بزرگترین عبادت در درگاه خداوند منان میباشد.
✅در ادامه این جلسه مهندس توفیق رئیس هیات مدیره شرکت ضمن اشاره به این نکته که تغییر مدیریت اثر مستقیم و بالایی بر تولید داشته عنوان کرد توجه بیشتر به مدیران مناطق از برنامه های بسیار خوب مدیر عامل محترم شرکت میباشد.
✅رئیس هیات مدیره شرکت پاداش چشم گیر برای طرح و ایده های جدید و رقابت مثبت بین معادن درخصوص تولید را از اهداف مدیر عامل وهیات مدیره دانست.
✅در پایان این جلسه مدیران مناطق گزارشی از تولید ماه گذشته و آلبوم تولید مرداد ماه را ارائه نمودند.
مرجع:روابط عمومی
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*