دلجويي وسركشي مدير عامل شركت از خانواده مرحوم توكلي

 نویسنده: مسئول دفتر امور فرهنگي  تاریخ:1399/06/03
دلجويي وسركشي مدير عامل شركت از خانواده مرحوم توكلي

‌سرکشی ،  ابراز همدردی وقرائت فاتحه جناب آقای دکتر نیک طبع مدیر عامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان بهمراه مهندس توفیق رئیس هیات مدیره  از  خانواده مرحوم علی توکلی.‌سرکشی ،  ابراز همدردی وقرائت فاتحه جناب آقای دکتر نیک طبع مدیر عامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان بهمراه مهندس توفیق رئیس هیات مدیره  از  خانواده مرحوم علی  توكلي  .https://chat.whatsapp.com/JFbDLtBmK3g1S5YhDU25iG5YhDU25iG

مرجع:روابط عمومي
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*