حضور دکتر نیک طبع مدیر عامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان در مراسم درگذشت دکتر بهشتی (شهید سلامت)

 نویسنده: روابط عمومی تاریخ:1399/07/06
حضور دکتر نیک طبع مدیر عامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان در مراسم درگذشت دکتر بهشتی (شهید سلامت)
حضور دکتر نیک طبع مدیر عامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان در مراسم درگذشت دکتر سید مهدی بهشتی (شهید سلامت) از پزشکان بیمارستان امام علی شهر ستان راور که در اثر بیماری کورنا دعوت حق را لبیک گفته است
مرجع:روابط عمومی
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*